12TRE60 VIETTEL

12tre60

12TRE60 VIETTEL Giá cước: 720.000 đ  Thời hạn: 360 Ngày Lưu lượng: Có 720Gb data 4G tốc độ cao /360 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp […]

6TRE60 VIETTEL

6tre60

6TRE60 VIETTEL Giá cước: 360.000 đ  Thời hạn: 180 Ngày Lưu lượng: Có 360Gb data 4G tốc độ cao /180 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp […]

3TRE60 VIETTEL

3tre60

3TRE60 VIETTEL Giá cước: 180.000 đ  Thời hạn: 90 Ngày Lưu lượng: Có 180Gb data 4G tốc độ cao /90 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp […]

TRE60 VIETTEL

Goi Tre60 Viettel

TRE60 VIETTEL Giá cước: 60.000 đ  Thời hạn: 30 Ngày Lưu lượng: Có 60Gb data 4G tốc độ cao /30 ngày sử dụng. Mỗi ngày được sử dụng 2Gb data Miễn phí: Miễn phí 100% data truy cập ứng dụng Tiktok Hết lưu lượng: Hết 2Gb data/ 1 ngày tạm Dừng truy cập. Ngày hôm sau sử dụng tiếp 2Gb Áp dụng: Thuê […]

Đăng Ký Gói 4G Viettel Theo 1 Tháng Ưu Đãi Nhất 2023

Qrcode Tuanta Dni Hkd

Đăng Ký Gói 4G Viettel Theo 1 Tháng Ưu Đãi Nhất 2023 Bạn là người sử dụng mạng di động Viettel. Để đáp ứng nhu cầu công việc, học tập, giải trí, kết nối mạng xã hội… Bạn thường xuyên phải sử dụng data 4G tốc độ cao Viettel để truy cập mạng internet trên chính […]

D900 VIETTEL

D900 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D900 84Gb Viettel 360 Ngày (7Gb 30 ngày) Giá cước: 900.000 đ  Lưu lượng: 84Gb/ 360 ngày (7Gb 30 ngày) Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao […]

D500U VIETTEL

D500U VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D500U 48Gb Viettel 180 Ngày (8Gb 30 ngày) Giá cước: 500.000 đ  Lưu lượng: 48Gb/ 180 ngày (8Gb 30 ngày) Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao […]

D500 VIETTEL

D500 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D500 48Gb Viettel 360 Ngày (4Gb 30 ngày) Giá cước: 500.000 đ  Lưu lượng: 48Gb/ 360 ngày (4Gb 30 ngày) Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao […]

D200 VIETTEL

D200 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D200 20Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 200.000 đ  Lưu lượng: 20Gb/ 30 ngày Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao của bạn có trong dánh sách […]

D120 VIETTEL

D120 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D120 12Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 120.000 đ  Lưu lượng: 12Gb/ 30 ngày Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao của bạn có trong dánh sách […]

D90 VIETTEL

D90 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D90 10Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 90.000 đ  Lưu lượng: 10Gb/ 30 ngày Hết lưu lượng: Truy cấp tốc độ thường Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao của bạn có trong dánh sách khuyến mãi […]

D70 VIETTEL

D70 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D70 7Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 70.000 đ  Lưu lượng: 7Gb/ 30 ngày Hết lưu lượng: Hết 7Gb data 4g tốc độ cao truy cấp tốc độ thường đến hết chu kỳ 30 ngày của gói cước Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói […]

D50 VIETTEL

D50 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D50 3.5Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 50.000 đ  Lưu lượng: 3,5Gb/ 30 ngày Hết lưu lượng: Hết 3,5Gb data tốc độ cao truy cấp tốc độ thường đến hết chu kỳ 30 ngày Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm […]

D30 VIETTEL

D30 VIETTEL

Đăng Ký Gói Dcom 4G D30 2.5Gb Viettel 30 Ngày Giá cước: 30.000 đ Lưu lượng: 2,5GB/Tháng 2,5GB Tốc độ cao Loại sim: Dcom Đối tượng áp dụng: Thuê bao di động trả trước trong danh sách khuyến mãi. Bạn gói cước 4G Viettel để kiểm tra xem thuê bao của bạn có trong dánh sách khuyến mãi gói này […]

MP120S VIETTEL

Mp120s Viettel

Đăng Ký Gói 4G MP120S Viettel Giá cước: 120.000 đ  Thời hạn: 30 ngày Miễn phí: Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút/ 1 cuộc. (Tối đa sử dụng 700 phút/ 30 ngày) Ngoại mạng: Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày Áp dụng: Thuê bao trả trước Viettel […]

MP90S VIETTEL

Mp90s Viettel

Đăng Ký Gói 4G MP90S Viettel Giá cước: 90.000 đ  Thời hạn: 30 ngày Miễn phí: Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút/ 1 cuộc. (Tối đa sử dụng 600 phút/ 30 ngày) Ngoại mạng: Miễn phí 40 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày Áp dụng: Thuê bao trả trước Viettel […]

MP70S VIETTEL

Mp70s Viettel

Đăng Ký Gói 4G MP70S Viettel Giá cước: 70.000 đ  Thời hạn: 30 ngày Miễn phí: Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút/ 1 cuộc. (Tối đa sử dụng 500 phút/ 30 ngày) Ngoại mạng: Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày Áp dụng: Thuê bao trả trước Viettel […]

MP50S VIETTEL

Mp50s Viettel

Đăng Ký Gói 4G MP50S Viettel Giá cước: 50.000 đ  Thời hạn: 30 ngày Miễn phí: Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút/ 1 cuộc. (Tối đa sử dụng 400 phút/ 30 ngày) Ngoại mạng: Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng/ 30 ngày Áp dụng: Thuê bao trả trước Viettel theo danh sách. […]

Các Gói Cước 4G Viettel Không Giới Hạn Dung Lượng 2022

Dang Ky 4g Viettel

Các Gói Cước 4G Viettel Không Giới Hạn Dung Lượng 2022 Bạn là người sử dụng mạng di động Viettel. Bạn đang vào mạng internet tham khảo đăng ký 4G Viettel không giới hạn dung lượng để sử dụng truy cập mạng internet cho điện thoại di động của mình. Nội dung bài viết này chúng tôi […]

Đăng ký gọi ngoại mạng Viettel theo tháng 2023

Dang Ky 4g Viettel

Đăng ký gọi ngoại mạng Viettel theo tháng 2023 Bạn là người sử dụng mạng di động Viettel. Do nhu cầu kết nối công việc, học tập, người thân, bạn bè…Bạn thường xuyên phải gọi điện ngoại mạng Viettel. Bạn đang vào mạng internet để tìm hiểu đăng ký gói cước gọi ngoại mạng viettel theo […]